قوانین و مقررات موجر و مستاجر

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده : - قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26 - قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362/2/13 با الحاقات بعدی - قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356/5/2 با اصلاحات بعدی -اسامی نقاطی که از جهت اماکن کسب و پیشه مشمول قوانین «روابط مالک و مستأجر» و «روابط موجر و مستاجر»مصوب سال های 1339و 1356 می شود

دریافت کتاب صوتی

برای دریافت کتاب باید وارد سایت شوید

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی
درباره کتاب قوانین و مقررات موجر و مستاجر

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده : - قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26 - قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362/2/13 با الحاقات بعدی - قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356/5/2 با اصلاحات بعدی -اسامی نقاطی که از جهت اماکن کسب و پیشه مشمول قوانین «روابط مالک و مستأجر» و «روابط موجر و مستاجر»مصوب سال های 1339و 1356 می شود - لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان های استیجاری به وسیله وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی مصوب 1358/5/6 شورای انقلاب اسلامی ایران - لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب1358/7/2 شورای انقلاب اسلامی ایران - لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی مصوب 1358/10/5 شورای انقلاب اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون اصلاح «ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب1358/10/5» مصوب 1374/11/11 هیأت وزیران با الحاقات بعدی - لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافر بر یبرون شهری در داخل شهر تهران مصوب 1359/2/9 شورای جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب 1372- مصوب 1382/8/18هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعمّ از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی ، اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب 1389/4/2 - قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365/8/15 - قانون نحوه تخلیه خانه های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران 1372/5/6 - مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت مصوب1369/10/25 - آیین نامه اجرائی «قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26»مصوب1378/2/19 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - قانون واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب1377/7/5 - قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی سازمان ایرانگردی و جهانگردی و نیروهای مسلح مصوب 1378/12/3