مجموعه قوانین شرکت های تعاونی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350/3/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون استفساریه در خصوص تاثیر ماده173 قانون مالیات های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب1372/2/29 - قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371/5/14 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع 3تبصره ماده33 قانون بخش تعاونی)مصوب 1387/3/9 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - دستورالعمل تشکیل مجامع عمومی دو مرحله ای (موضوع تبصره2ماده33 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران) مصوب 1387/3/9 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - آیین نامه داوری در بخش تعاون شماره 1/43150 مورخ 1389/6/22وزارت تعاون -قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8مجلس شورای اسلامی و 1387/3/25مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون تفسیر نحوه اجراء ماده(35)«قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل(44)قانون اساسی مصوب 1386» - از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی مصوب 1388/9/25با اصلاحات بعدی - قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی مصوب 1349/12/6مجلس شورای ملی و 1349/12/24مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدی

دریافت کتاب صوتی

برای دریافت کتاب باید وارد سایت شوید

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

زمان

165 دقیقه

حجم فایل

268 مگابایت

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب مجموعه قوانین شرکت های تعاونی