کتاب صوتی آیین دادرسی کیفری

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: + قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی + آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1394/6/31 + آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب 1394/9/8 + آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394/10/26 + آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 + آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی مصوب 1395/1/22 + آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 + دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1395/6/17 + آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت مصوب 1395/10/1 + دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب 1395/10/4 + آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ها و مؤسسات کیفری مصوب 1395/12/24 + دستورالعمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی مصوب 1395/12/25 + آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم مصوب 1396/6/28 رئیس قوه قضاییه

قیمت: 49,000 تومان

قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک رسمی، دفاتر اسناد رسمی و سردفتران

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310/12/26 (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات و الحاقات بعدی + از قانون اصلاح مواد 2،1و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365/4/31و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21 + اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن سند ثبت اسناد + قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 + لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب1333/10/5 کمیسیون های مشترک دو مجلس، با اصلاحات بعدی + «فهرست اشتباهات ثبتی»موضوع رأی مورخ 1333/11/16 هیأت نظارت + آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی + آیین نامه اجرایی ماده(120) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1325 وزیر دادگستری + آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 هیأت وزیران + آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/9/19 هیأت وزیران + آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت مصوب 1352/9/15 وزرای دادگستری و تعاون و امور روستاها با اصلاحات و الحاقات بعدی + آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب 1352/2/16وزیر دادگستری + قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334/5/10 کمیسیون های مشترک مجلسین + قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 + آیین نامه «قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357» مصوب 1358/2/20 وزیر دادگستری + قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب 1369/11/28 مجلس شورای اسلامی و 1370/2/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام + آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب 1370/7/17 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی + قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 1373/2/25 + از قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316/3/15 با اصلاحات بعدی + قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 با اصلاحات بعدی + قانون اصلاح پاره ای از مواد «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25مصوب1371/3/3 + قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/5/24 + آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386/10/30 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی + آیین نامه اصلاحی ماده 61 «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر ماه 1354» مصوب 1379/2/27 رئیس قوه قضائیه + آیین نامه بندهای 4ماده6 و تبصره2ماده6 و مواد37،28،24،20،19،17،14و53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب1354/10/17وزارت دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی + نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310/7/17 وزارت عدلیه با اصلاحات بعدی + نظامنامه ماده(2) قانون ازدواج- شماره 23434مورخ 1310/8/4وزارت عدلیه در تعقیب نظامنامه مهر 1310 + آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مرداد ماه 1311 وزارت عدلیه + آیین نامه ماده اول قانون ازدواج شماره 9868 مورخ 1312/4/19مصوب وزارت عدلیه + نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1378/8/10 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی + آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387/6/11 رییس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی + قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 + آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1391/04/25 + قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 + آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1395/1/22 رییس قوه قضائیه

قیمت: 45,000 تومان

بنر1

بنر2