کتاب صوتی آیین دادرسی کیفری

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: + قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی + آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1394/6/31 + آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب 1394/9/8 + آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394/10/26 + آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 + آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی مصوب 1395/1/22 + آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 + دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1395/6/17 + آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت مصوب 1395/10/1 + دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب 1395/10/4 + آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ها و مؤسسات کیفری مصوب 1395/12/24 + دستورالعمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی مصوب 1395/12/25 + آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم مصوب 1396/6/28 رئیس قوه قضاییه

قیمت: 49,000 تومان

قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک رسمی، دفاتر اسناد رسمی و سردفتران

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310/12/26 (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات و الحاقات بعدی + از قانون اصلاح مواد 2،1و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365/4/31و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21 + اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن سند ثبت اسناد + قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 + لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب1333/10/5 کمیسیون های مشترک دو مجلس، با اصلاحات بعدی + «فهرست اشتباهات ثبتی»موضوع رأی مورخ 1333/11/16 هیأت نظارت + آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی + آیین نامه اجرایی ماده(120) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1325 وزیر دادگستری + آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 هیأت وزیران + آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/9/19 هیأت وزیران + آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت مصوب 1352/9/15 وزرای دادگستری و تعاون و امور روستاها با اصلاحات و الحاقات بعدی + آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب 1352/2/16وزیر دادگستری + قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334/5/10 کمیسیون های مشترک مجلسین + قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 + آیین نامه «قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357» مصوب 1358/2/20 وزیر دادگستری + قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب 1369/11/28 مجلس شورای اسلامی و 1370/2/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام + آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب 1370/7/17 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی + قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 1373/2/25 + از قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316/3/15 با اصلاحات بعدی + قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 با اصلاحات بعدی + قانون اصلاح پاره ای از مواد «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25مصوب1371/3/3 + قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/5/24 + آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386/10/30 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی + آیین نامه اصلاحی ماده 61 «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر ماه 1354» مصوب 1379/2/27 رئیس قوه قضائیه + آیین نامه بندهای 4ماده6 و تبصره2ماده6 و مواد37،28،24،20،19،17،14و53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب1354/10/17وزارت دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی + نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310/7/17 وزارت عدلیه با اصلاحات بعدی + نظامنامه ماده(2) قانون ازدواج- شماره 23434مورخ 1310/8/4وزارت عدلیه در تعقیب نظامنامه مهر 1310 + آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مرداد ماه 1311 وزارت عدلیه + آیین نامه ماده اول قانون ازدواج شماره 9868 مورخ 1312/4/19مصوب وزارت عدلیه + نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1378/8/10 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی + آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387/6/11 رییس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی + قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 + آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1391/04/25 + قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 + آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1395/1/22 رییس قوه قضائیه

قیمت: 45,000 تومان

اپیزود پنجم - تدلیس در ازدواج

تدلیس در ازدواج

رایگان

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

کتاب صوتی آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

قیمت: 8,000 تومان

قوانین و مقررات ثبت شرکت ها، اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری

- قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310/3/2 با اصلاحات بعدی - اصلاحیه «طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340» مصوب 1386/2/24 رئیس قوه قضائیه - قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 1376/8/21 - آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 1378/1/11 هیأت وزیران - قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب1386/8/7 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387/11/1 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب 1380/7/4 - از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن مصوب1382/5/28 - از پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تصویب شده در مادرید به تاریخ 1368/4/6 (27ژوئن 1989) پروتکل - قانون حمایت از نشانه های جغرافیائی مصوب 1383/11/7

قیمت: 24,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به نظارت بر رفتار قضات

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: -قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390/7/17 -آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1392/2/25 رییس قوه قضائیه -آیین نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات 1392/3/8رییس قوه قضائیه

قیمت: 12,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به قضات

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/9/12 با اصلاحات 1368/5/6 - از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310/12/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب1333/12/14 کمسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کار آموزی مصوب1343/2/19 با اصلاحات بعدی - از قانون بودجه سال 1344 کل کشور مصوب 1343/12/27 - از قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 کمسیون خاص مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361/2/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون انتخاب ریاست جمهوری مصوب 1364/4/5 با اصلاحات بعدی - قانون تشخیص لزوم کار آموزی برای متقاضیان امر قضا مصوب 1366/4/9 - از قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/4/4 - از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل مصوب 1370/7/11 - از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون نقل و انتقال دوره ای قضات مصوب 1375/11/28 با الحاقات بعدی - از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379/1/21 - از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 - قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390/7/17 - آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1392/2/25 رییس قوه قضائیه - از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضایی مصوب 1351/3/28 کمیسیون های دادگستری و امور استخدام مجلسین - آیین نامه فوق العاده شغل قضات مصوب 1370/4/14 هیأت وزیران - آیین نامه فوق العاده جذب دارندگان پایه های قضایی مصوب 1374/11/1هیأت وزیران - آیین نامه پرداخت حق کشیک قضایی مصوب 1375/3/28رییس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات مصوب 1379/1/31 رییس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی - شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی - مصوب 1384/7/30- «تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح و سازش» مصوب 1385/7/20 رئیس قوه قضائیه - دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه مصوب 1384/11/15رئیس قوه قضائیه - دستورالعمل تأمین نیروهای قضائی مورد نیاز مناطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرائط مصوب 1385/8/30رئیس قوه قضائیه - از قانون برنامه پنجساله پنجم (1394-1390) مصوب 1389/10/25 - آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کار آموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 1392/2/28رییس قوه قضائیه - آیین نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات 1392/3/8رییس قوه قضائیه - آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 1393/6/5 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی - بخشنامه شماره1/86/4852مورخ 1386/4/28رئیس قوه قضائیه به کلیه کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه - دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده های قضائی مصوب 1385/8/21 رئیس قوه قضائیه

قیمت: 28,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به تشکیلات، وظایف و اختیارات قوه قضائیه

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/9/12 با اصلاحات 1368/5/6 - قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضائیه مصوب 1371/12/9 - قانون وظائف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378/12/8با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307/4/27 با اصلاحات بعدی - از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 - از قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب 1315/10/6کمیسیون قوانین عدلیه - از قانون امور حسبی مصوب 1319/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از فصل اول و دوم بخش هشتم- کلیات و تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی - از قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب 1315/10/6 - از سازمان و وظائف واحدهای اداری وزارت دادگستری مصوب بهمن 1345 شورای اداری - از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25 - آیین نامه کارگروه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مصوب1389/2/25 مصوب رئیس قوه قضائیه - قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/03/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394_1390) مصوب 1389/10/25

قیمت: 18,000 تومان

قوانین و مقررات ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - پیش فروش ساختمان

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/12/2 - آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/8/20 وزیران عضو کار گروه مسکن و تأیید 1388/2/5رئیس جمهور با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده(8)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/1/24 وزیران عضو کار گروه مسکن و تأیید1388/2/5 رئیس جمهور با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1388 مصوب وزیران عضو کار گروه مسکن و تأیید 1390/4/21 رئیس جمهور - قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 - آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1393/3/7 هیأت وزیران - دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش ساختمان موضوع ماده 19 آئین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان به شماره 2819/100/02 مصوب1394/1/30 وزارت راه و شهرسازی - از قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری مصوب 1389/10/12 - تصویب نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری مصوب 1393/6/16 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی تبصره(2)ماده(7)قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری مصوب 1393/9/19هیأت وزیران

قیمت: 17,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات اراضی، اراضی شهری، کشاورزی

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/29 - آیین نامه اجرایی تبصره(2) ماده(2)«قانون اراضی مستحدث و ساحلی »مصوب 1354مصوب1386/11/28 وزرای عضو کمسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست - لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358/9/27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی - از قانون سازمان برق مصوب 1346/4/19 - حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 1394/1/30 هیأت وزیران - از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395/1/23 - قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب 1350/3/31 - لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17شورای انقلاب اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/8/29 با اصلاحات بعدی - قانون تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب1393/5/19 - قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365/9/30 - قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 با اصلاحات بعدی - از قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب1366/9/17 - قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341/10/27هیأت وزیران - از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/5/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرائی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب1394/6/22 هیأت وزیران - از قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب1367/6/22 با اصلاحات بعدی - از آیین نامه اصلاحی «آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور»مصوب 1390وزارت جهاد کشاورزی - قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/8/29 با اصلاحات بعدی - قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/8/28 - قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون تفسیر «قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15»مصوب 1373/9/3مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون تفسیر«قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15»مصوب 1386/12/25مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/5/6 - آیین نامه اجرای قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1383/3/6 با اصلاحات بعدی - از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/3/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1386/3/2 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1383/1/25 مجلس شورای اسلامی و 1385/11/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام - آیین نامه اجرایی «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی- مصوب 1385» مصوب 1388/2/20 وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست با اصلاحات بعدی - قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده(18) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1390/10/14هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی ماده(33)قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1391/8/7هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی بند(ب) ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1392/5/20 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی ماده(8) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1393/10/10 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی تبصره(2)اصلاحی ماده(9)قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده(45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/4/7 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی تبصره(3)الحاقی ماده(9)قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده(54)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/4/7هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مصوب 1386/3/20 وزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت با اصلاحات بعدی - از قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346/2/12 - از آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 کمیسیون مشترک مجلسین - از قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب 1354/4/23 با اصلاحات بعدی - لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب 1359/2/13 شورای انقلاب جمهوری اسلامی - از قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340/10/19 - در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 1370/3/2مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب 1372/7/11 - آیین نامه اجرای قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب 1374/2/3 هیأت وزیران - لایحه قانونی اصلاح «لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب1358/6/25» مصوب 1359/1/26 شورای انقلاب جمهوری اسلامی - آیین نامه اجرایی «لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/1/21»مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

قیمت: 28,000 تومان

آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب 1384/5/5- آیین نامه بهداشت محیط مصوب 1371/4/24 هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب 1384/5/5- آیین نامه بهداشت محیط مصوب 1371/4/24 هیئت وزیران

قیمت: 4,000 تومان

آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/1/19 شورای ملی ایمنی زیستی

آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/1/19 شورای ملی ایمنی زیستی

قیمت: 3,000 تومان

آیین نامه مرزبانی کشور ایران مصوب 1336/12/23 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

آیین نامه مرزبانی کشور ایران مصوب 1336/12/23 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

قیمت: 5,000 تومان

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

قیمت: 8,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به زندان ها و اقدامات تأمینی و سجل قضایی

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364/11/6 - آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بازداشتگاه های انتظامی مصوب 1391/12/7 - قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها مصوب 1380/9/7 - آیین نامه اجرایی قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها -مصوب 1380- مصوب 1386/4/3 هیئت وزیران - آیین نامه انجمن های حمایت زندانیان مصوب 1360/12/11 شورای عالی قضایی - اساسنامه انجمن های حمایت از زندانیان مصوب 1360/12/11 شورای عالی قضایی - اساسنامه بنیاد تعاون زندانیان مصوب 1382/4/24 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات - قانون لغو«قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 1362/2/27» مصوب 1368/3/7 - آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده لغو قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 1368/3/7 مجلس شورای اسلامی مصوب 1368/5/7 هیئت وزیران - آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 1387/9/12 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی امور خود کفایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1378/2/13 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه مراکز مراقبت بعد از خروج مصوب 1387/2/13 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1379/6/26رئیس قوه قضاییه - آیین نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه آموزی، موضوع بند (ب) ماده (190) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/11/26 هیئت وزیران - تصویب نامه راجع به کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان مصوب 1380/6/7 هیئت وزیران - آیین نامه شورای برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان کشور مصوب 1381/4/11 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/9/20 رئیس قوه قضاییه - بخشنامه شماره 1/86/11425 - 1386/11/10 رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور - آیین نامه سجل قضایی مصوب 1384/11/2 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی مصوب 1385/8/30 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت مصوب 1385/8/30 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب 1385/9/9 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی تأمین و پرداخت هزینه های نگهداری، اعزام و بدرقه متهمان مصوب 1391/3/7 هیئت وزیران - آیین نامه اجرایی ایجاد و اداره بازداشتگاه های ویژه متهمان جرایم خاص مصوب 1389/8/25 رئیس قوه قضاییه

قیمت: 26,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به مصونیت جزایی

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - مصونیت جزایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/9/12 با اصلاحات - مصونیت جزایی دارندگان پایه قضایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/9/12 با اصلاحات بعدی - قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 1343/7/21 - قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات 18 آوریل 1961 (29 فروردین 1340) - قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت - قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 1353/12/4 - قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مزایا و مصنونیت های مأموریت های مخصوص مصوب1353/12/4 - قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آن ها مصوب 1387/2/29 - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیت ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مصوب 1357/3/17 - قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأمورین سیاسی مصوب 1357/2/26 - از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آن ها مصوب 1376/5/5 - لایحه قانونی لغو اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین مصوب 1358 شورای اسلامی انقلاب اسلامی - مصونیت مرکز منطقه ای داوران تهران و کارمندان خارجی آن - مصونیت اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری - از قانون موافقت نامه تأسیس مقر بین سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی(آیسسکو) و جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/5/9 - مصونیت اعضای شورای رقابت

قیمت: 22,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به تعاون قضایی، استرداد مجرمین

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون تعاون قضایی مصوب 4/24 و 1309/5/2 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339/2/14(کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین) - دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب 1392/3/12 رئیس قوه قضاییه - قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سر حدی مجاور ایران مصوب 1313/5/17 - آیین نامه مرزبانی کشور ایران مصوب 1336/12/23 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - بخشنامه شماره46078/46652 مورخ 1335/9/20 وزیر دادگستری در خصوص«اعلام وضعیت متهمان خارجی» - بخشنامه7/5918مورخ 1351/9/26 وزیر دادگستری در خصوص«اعلام نام و مشخصات متهمین بیگانه به وزارت دادگستری و ملاقات آن ها با مأمورین کنسولی» - بخشنامه شماره 1/17089 مورخ 1352/5/22 وزیر دادگستری در خصوص«نام و نشانی خارجیان به حروف فارسی و لاتین» - بخشنامه 1/84/1490 مورخ 1384/11/3 رئیس قوه قضاییه

قیمت: 14,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 مجلس شورای اسلامی - آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392/2/25 رئیس قوه قضاییه - از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 - آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369/5/14 مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات

قیمت: 15,000 تومان

کتاب پنجم- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب1375/3/2 - آیین نامه اجرایی ماده (79) قانون مجازات اسلامی مصوب 1393/6/5 - آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مصوب 1393/11/26 - قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب1388/12/16 - قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز ازآب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 - از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394/1/23 - از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 - از قانون جرم سیاسی مصوب 1395/2/20 - قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 - از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 - آیین نامه اجرایی ماده3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب1396/4/28 هیأت وزیران - تصویب نامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین رانندگی حادثه ساز مصوب 1387/10/29 هیئت وزیران - قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387/2/29 مجلس شورای اسلامی و مصوب1390/8/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام - آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1392/4/24

قیمت: 28,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به اوقاف، اماکن متبرکه مذهبی، مساجد، امور خیریه

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 1358/2/4شورای انقلاب اسلامی ایران - تفسیر قانونی مجلس شورای اسلامی راجع به قانون تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 1358/2/4 مصوب 1361/4/3 - آیین نامه اجرایی تبصره ماده یک «قانون (تجدید) قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 1358/2/17 هیأت وزیران - قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 با الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/2/10با اصلاحات و الحاقات بعدی - آيين ‏نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايی مصوب 1365/2/10 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/1/28 با الحاقات بعدی - قانون استفساريه تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1382/9/19 - قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371/11/25 - قانون تفسیر«قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371»مصوب 1391/5/11 - آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1374/2/3 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

قیمت: 17,000 تومان

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1382/8/9 هجری شمسی برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی

این کنوانسیون شامل سرفصلهای زیر است: - مقدمه - فصل اول- مقررات عمومی - فصل دوم- اقدامات پیشگیرانه - فصل سوم- جرم انگاری و اجراء قانون - فصل چهارم- همکاری های بین المللی - فصل پنجم- استرداد دارایی ها - فصل ششم- کمک فنی و تبادل اطلاعات - فصل هفتم- راهکارهای اجرایی - فصل هشتم- مفاد نهایی

قیمت: 7,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات جرایم اقتصادی و قاچاق - جلد چهارم

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383/10/22 - آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (1) و بند (ج) تبصره (2) ماده(2) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383- مصوب 1386/5/3 هیئت وزیر ان - آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1386/4/20 هیئت وزیران - قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب1383/11/7 - تصویب نامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا مصوب 1382/11/19 هیئت وزیران - از قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب1374/12/22 - از آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377/5/18 هیأت وزیران - از آیین نامه روان سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور مصوب 1388/7/7 وزیران عضو کارگروه ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کشور (ترانزیت) - از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 - قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/6/15 - آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386/7/1 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی - قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 - آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1387/11/23 وزیران عضو کار گروه - قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب1385/3/21 مجلس شورای اسلامی و 1387/7/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام - کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1382/8/9 هجری شمسی برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی - آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب 1383/9/1 هیئت وزیران - آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه مصوب 1392/12/21 هیئت وزیران - قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394/12/13 - آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1396/8/7 هیأت وزیران

قیمت: 19,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به شهرداری، امور شهری، نظام مهندسی و کنترل ساختمان

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون شهرداری مصوب 1334/4/11کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون تفسیر بند «3» ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به عنوان بند«3» به ماده 99قانون شهرداری ها مصوب 1373/7/10 - از آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/4/12 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی - از آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355/1/25 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی - از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 - از آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب1375/11/17 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - از آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/2/10 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب1384/10/14 - از قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 1387/2/31 - از قانون حمایت از احیاء و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری مصوب1389/10/29

قیمت: 11,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات جرایم اقتصادی و قاچاق - جلد سوم

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367/1/23 - مصوبه ی مورخ 1367/7/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص تعزیرات امور گندم، آرد و نان و آیین نامه مربوطه - قانون تفسیر مصوبه مورخ 1367/7/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تعزیرات امور گندم، آرد و نان» مصوب 1372/11/7 - آیین نامه تعزیرات حکومتی امور گندم، آرد و نان مصوب 1366/6/16 با اصلاحات کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام - آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/8/1 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی سازمان «بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» مصوب 1373/8/1 نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار - قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20

قیمت: 14,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات جرایم اقتصادی و قاچاق- جلد دوم

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون تجارت مصوب 1311/2/13 - از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 کمیسیون خاص مشترک مجلسین - قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310/3/2 - از قانون راجع به دلالان مصوب 1317/12/8 - از قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب1318/4/24 - از قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350/3/16 - از قانون تجارت الکترونیکی مصوب1382/10/18 - آیین نامه اجرایی ماده(48) قانون تجارت الکترونیکی مصوب1384/5/2 هیئت وزیران - قانون اصلاح ماده دوم قانون اجازه فروش برنج شالی های موجود املاک واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده مصوب 18 خرداد ماه 1327 مصوب 1327/4/31 - قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 1336/7/16 - قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336/12/24 - از آیین نامه اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب 1337/1/30 - از قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/3/30 - از قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 - تعدیل جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی مصوب 1394/3/17 هیئت وزیران - قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/6/7 - آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1392/10/8 - از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 - قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 1353/2/2 - قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب 1353/2/17 - قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب 1353/1/29 - قانون شمول قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت درباره اخلال کنندگان در عرضه توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن مصوب 1354/2/31 - قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب 1354/4/22 - لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف مصوب 1358/10/1 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359/4/3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 1365/12/28 - آیین نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه مصوبه 1379/11/11 شورای عالی انقلاب فرهنگی - قانون منع خرید و فروش کوپن های کالا های اساسی مصوب 1367/1/23

قیمت: 18,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به آب، قنوات، حریم رودخانه ها و سدها

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 با اصلاحات بعدی - قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب1389/4/13 - آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب1390/1/28 هیأت وزیران - آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379/8/11 با اصلاحات بعدی - قانون راجع به قنوات مصوب1309/6/6 با الحاقات بعدی - قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب 1344/4/27 - از آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب1348/11/13 کمیسیون های دارایی مجلسین با الحاقات بعدی

قیمت: 11,000 تومان

قوانین و مقررات معادن

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون معادن مصوب 1377/2/27مجلس شورای اسلامی و 1377/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/4/11 وزیران عضو کار گروه توسعه بخش معدن و تأیید 1392/4/8 رئیس جمهور با اصلاحات بعدی

قیمت: 19,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات جرایم اقتصادی و قاچاق - جلد اول

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات مصوب 1394/7/21 - آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1393/8/28 با اصلاحات و الحاقات - آیین نامه اجرایی تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1394/2/13 هیأت وزیران - آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/2/15 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1395/4/6 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده(27) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1395/4/13 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395/4/30 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1395/6/17 هیأت وزیران - دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1395/11/3 هیأت وزیران - تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره (2) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1395/11/6 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع مصوب1396/2/13 رئیس قوه قضاییه

قیمت: 16,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به جرایم علیه اموال

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آن ها مصوب دوم و دوازدهم جوزا 1302 کمیسیون قوانین عدلیه - قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307/5/3 کمیسیون قوانین عدلیه - قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 کمیسیون قوانین عدلیه - قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب 1308/2/31 کمیسیون قوانین عدلیه - از قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/29 - از قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 - از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/7/15 مجلس شورای اسلامی و1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 - از قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310/3/11 - از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 کمیسیون قوانین عدلیه - از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 - از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384/10/14 - از قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه و پانسیون ها مصوب 1312/6/1 - از قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 26 و 1309/7/14 - قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/3/31 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1386/3/2 هیأت وزیران - دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها موضوع تبصره(3)الحاقی ماده(2) اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها - دستورالعمل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها - دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385/8/1 مجلس شورای اسلامی - ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و طرح هادی روستاها مصوب وزیر جهاد کشاورزی - دستورالعمل نحوه و چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره (1) ماده (1) نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم مصوب وزیر جهاد کشاورزی - قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/8/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام

قیمت: 17,000 تومان

آیین دادرسی کار

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/7 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات بعدی - فصل دوازدهم- دادرسی الکترونیکی (این فصل به موجب بخشنامه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آیین دادرسی کار الحاق شد)

قیمت: 7,000 تومان

قوانین و مقررات جرایم علیه کارکنان دولت و شهرداری ها

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315/9/29 - لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 - قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها مصوب 1337/12/19 - از قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 - قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348/3/19 - از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 - قانون مجازات متخلفین از مقررات مواد 19- 22 و 35 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ماه 1351 مصوب 1355/1/30 - قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1359/11/1 با اصلاحات بعدی - قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361/2/14 - قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/5/17 - قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار و گران فروشی و قاچاق مصوب 1368/11/29 - دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1364/12/8 شورای عالی قضایی - قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب 1365/7/29 - قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 - از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 - از قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/6/28 مجلس شورای اسلامی و 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب 1370/9/27 - قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372/4/27 - قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 - از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384/10/14 - از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 - از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 - از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مصوب 1384/8/15 - از قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/8/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 مجلس شورای اسلامی و 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362/7/27 - قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 - آیین نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1393/4/15 هیئت وزیران

قیمت: 18,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به روابط کارگر و کارفرما

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون کار مصوب 1369/8/29مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار مصوب 1370/3/12 هیأت وزیران - آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/7 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات بعدی - از آیین نامه تفکیک وظایف ناشی از «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار- مصوب 1389» مصوب 11394/3/17 هیأت وزیران - آیین رسیدگی به شکایت بر روی کشتی مصوب 1394/5/4 وزیر تعاون، کار و ر فاه اجتماعی

قیمت: 16,000 تومان

قوانین و مقررات بیمه (جلد دوم)

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1389/12/8وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت - آیین نامه های شماره 67 و 67/1 و 67/2 در خصوص آئین نامه اجرایی بند(ب) ماده(115)قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390/6/2 شورای عالی بیمه با اصلاحات و الحاقات بعدی - اجرای ماده 16قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1392/2/22شورای عالی بیمه - از قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/3/30 با اصلاحات بعدی - لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری مصوب1358/8/1 شورای انقلاب اسلامی ایران - از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب1373/8/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393/12/4 - از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15مجلس شورای اسلامی و1389/10/25مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون تأمین اجتماعی مصوب1354/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352/8/21 با اصلاحات بعدی - قانون اصلاح ماده (5) «قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب آبان ماه سال 1352»مصوب 1379/8/17 - قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386/8/9

قیمت: 14,000 تومان

قوانین ومقررات کیفری وکالت و کارشناسی رسمی

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1323/12/2 کمیسیون مشترک مجلسین - از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 - از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 - از آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1382/2/7 هیأت وزیران - از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 - تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸۱۲۲۵

قیمت: 7,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 - قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352/10/6 - قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب 1379/10/4 - از آیین نامه اجرایی مواد(2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1383/4/21 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396/5/31 - از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382/4/29 - از آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات موضوع تصویبنامه شماره 6477 مورخ 1346/10/4 با اصلاحات بعدی

قیمت: 11,000 تومان

قوانین و مقررات بیمه (جلد اول)

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون بیمه مصوب 1316/2/7 - قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 - قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 - از طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره3(امور کیفری)مصوب 1385/8/30 رییس قوه قضاییه - بخشنامه به رؤسای محترم کل دادگستری های سراسر کشور مصوب 1386/6/29رییس قوه قضائیه - آیین نامه موضوع ماده17« قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی» مصوب 1387/9/10 رئیس قوه قضائیه - بخشنامه شماره 9000/5031/100مورخ 1388/2/8 رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستری های استان ها و دادستان های نظامی، عمومی و انقلاب سراسر کشور - آیین نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوب 1388/9/22 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت - بخشنامه شماره 88/02/29377مورخ 1388/6/11وزیر دادگستری در خصوص دریافت مدارک زیان دیدگان مشمول صندوق تأمین خسارت های بدنی توسط شعب بیمه ایران در سراسر کشور به منظور پیشگیری از ترددهای غیر ضروری به تهران و... - دستورالعمل تشکیل مجتمع ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی مصوب 1387/7/23 رئیس قوه قضائیه - آیین نامه اجرایی ماده(19)قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب1388/4/14 وزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت - مبنای زمانی اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1388/11/14 شورای عالی بیمه - دستور العمل اجرایی ماده(14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1389/6/21وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت

قیمت: 18,000 تومان

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

قیمت: 4,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی رسمی دادگستری

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 - آیین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1382/2/7 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/8/21 رییس قوه قضائیه

قیمت: 17,000 تومان

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 28-11-1397

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

قیمت: 3,000 تومان

آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹8/12/27

آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹8/12/27

قیمت: 4,000 تومان

قوانین و مقررات محیط زیست - صید و شکار و فضای سبز

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - آیین نامه بهداشت محیط مصوب 1371/4/24 هیئت وزیران - از قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380/4/3 - قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/14 - قانون اجازه تأسیس آزمایشگاه های تجزیه خاک و گیاه و آزمایشگاه های تشخیص آفات و بیماری های گیاهی توسط بخش تعاونی و خصوصی مصوب1371/6/1 - از قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات بعدی - قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/14 - لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/3/3 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی - لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358/5/4 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - از قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354/11/14 - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353/3/28 با اصلاحات بعدی - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353/3/28 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1354/12/3 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی - از قانون شکار و صید مصوب 1346/3/16 با اصلاحات بعدی - قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی با اصلاحات بعدی مصوب 1384/11/12 - دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی مصوب 1386/1/22 هیئت وزیران - قانون الحاق یک ماده به «قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) مصوب1384/4/12 - آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- مصوب 1384- و ماده(57)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- مصوب1387/3/13

قیمت: 18,000 تومان

قوانین و مقررات مدیریت پسماندها

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون مدیریت پسماندها مصوب1383/2/20 - آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب 1384/5/5 - ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته مصوب1386/12/19 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست

قیمت: 11,000 تومان

قوانین و مقررات ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

این مجموعه از قوانین و مقررات شامل موارد زیر میباشد : - قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/5/7 - آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/1/19 شورای ملی ایمنی زیستی - آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (7) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/1/29 شورای ملی ایمنی زیستی

قیمت: 6,000 تومان

قوانین و مقررات هوای پاک و کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریا

این مجموعه از قوانین و مقررات شامل موارد زیر میباشد: - قانون هوای پاک مصوب 1396/4/25 - قانون موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر مصوب 1396/4/28 - از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396 ) مصوب 1395/12/14 - قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) مورخ 1996 (1375) کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، مورخ 1972 (1351) (به گونه اصلاح شده در سال های 2006 (1385) و 2009 (1388) - بخشنامه در خصوص صیانت از محیط زیست، جنگل ها، مراتع و منابع آبی مصوب 1393/12/18 رییس قوه قضاییه - از قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389/5/27

قیمت: 7,000 تومان

قوانین و مقررات آثار ملی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی - شهرداری، عمران و نوسازی شهری، نظام مهندسی و کنترل ساختمان

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309/8/12 - نظامنامه اصلاح شده اجرای قانون دوازدهم آبان ماه 1309 راجع به حفظ آثار عتیقه ایران مصوب 1311/8/28 هیئت وزیران - آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز مصوب 1384/5/5 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی - قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352/9/12 - از قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370/7/7 با اصلاحات بعدی - قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379/12/15 - آیین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب1382/2/7 هیأت وزیران - از قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 مصوب کمیسیون های مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون نوسازی و عمران شهری مصوب1347/9/7 - از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب1374/4/22

قیمت: 16,000 تومان

قوانین و مقررات جنگل ها و مراتع - معادن

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر می باشد: - از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/5/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی - قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/7/5 - از قانون معادن مصوب 1377/2/27 - از قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379/11/25

قیمت: 19,000 تومان

قوانین و مقررات گذرنامه، ورود و اقامت اتباع بیگانه

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون الحاق ماده واحده به«قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10»مصوب 1367/10/11 با اصلاحات بعدی - لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 1359/2/20 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310/2/19 با اصلاحات بعدی - مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/7/9 با اصلاحات بعدی - قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 1367/7/14 - از قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب 1354/10/17

قیمت: 14,000 تومان

قوانین و مقررات امتحانات و آزمون ها

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون مجازات افشای سوالات امتحانی مصوب1349/3/17 - قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب 1384/7/6 - آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب 1385/5/8 - قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب 1372/10/7 - از آیین نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب 1373/3/18 هیئت وزیران

قیمت: 8,000 تومان

قوانین و مقررات ثبت احوال و اسناد سجلی

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - از قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 با اصلاحات بعدی - از قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370/5/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام

قیمت: 3,000 تومان

قوانین و مقررات اسناد محرمانه و سرّی

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 1353/11/29 - از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) مصوب 1395/12/14 - از آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1354/10/1 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - از قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353/11/10 - دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده های قضایی مصوب 1385/8/21 رییس قوه قضاییه

قیمت: 4,000 تومان

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون جرم سیاسی مصوب 1395/2/20 - قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 1394/11/4

قیمت: 4,000 تومان

قوانین و مقررات مطبوعات

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد : - قانون مطبوعات مصوب1346/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1395/6/3 هیئت وزیران آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب 1358/12/27 شورای انقلاب اسلامی قانون تعیین تکلیف هیئت منصفه مطبوعات مصوب 1387/5/20 قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 1375/9/14

قیمت: 9,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به بی سیم های اختصاصی، امور سمعی و بصری و تجهیزات ماهواره

این مجموعه از شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) مصوب 1345/11/25 با اصلاحات بعدی - از آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) مصوب1361/11/13هیئت وزیران - قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1386/10/16 - قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373/11/23 - آیین نامه اجرایی قانون «ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» مصوب 1374/1/9 با اصلاحات بعدی

قیمت: 7,000 تومان

قوانین و مقررات امور دریایی

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون دریایی ایران مصوب 1343/6/29 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی - قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب1354/11/14 - از قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389/5/27 - تصویب نامه ماده3 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان شماره67-2/250 مورخ 1352/4/31 - قانون الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3) آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 مصوب 1387/10/25

قیمت: 6,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات ایمنی راه ها و راه آهن

این مجموعه از قوانین و و مقررات شامل موارد زیر میباشد: - قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320/1/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349/4/7 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1379 مصوب 1381/11/16 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی - از لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مصوب 1359/4/15 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب1367/1/23 - قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب 1367/1/23 - قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368/2/31 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1369/3/16 هیئت وزیران - قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب1373/4/12 - آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک مصوب 1380/12/22 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - از قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384/7/6 - آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن مصوب1386/5/24 هیئت وزیران - مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه مسافربری و باربری قبل از اخذ مجوز لازم مصوب 1381/2/1 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی

قیمت: 14,000 تومان

مجموعه لوایح و آیین نامه های قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری

این مجموعه شامل عنواین زیر میباشد: - آیین نامه راجع به دفتر راهنمایی کانون وکلا مصوب 1317وزارت عدلیه - لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی - آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذر ماه 1334وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی - اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 مصوب 1388/3/27رییس قوه قضائیه - آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 1378/3/3رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی - از قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه های کانون وکلاء دادگستری مصوب 1350/3/31 با اصلاحات بعدی - آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری مصوب 1350/12/30وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی - از قانون بودجه سال 1339 کل کشور مصوب 1338/12/19 - قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 - از قانون اجازه وکالت دادگستری و افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح مصوب 1351/8/29 - قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1355/10/29 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده(8)قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1377/12/5 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرائی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355مصوب 1388/2/12رئیس قوه قضائیه - قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 - آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398/12/28رئیس قوه قضائیه - از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3با اصلاحات بعدی - انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1369/10/11 مجلس شورای اسلامی و 1370/7/11مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371/10/1با اصلاحات بعدی - از آیین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1372/3/30 فرماندهی معظم کل قوا - قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1374/3/7 با اصلاحات بعدی - قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376/7/29با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1379/6/16هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1397/11/29رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی - دستور العمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب1386/4/24رییس قوه قضاییه - تصویب نامه مربوط به انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره مؤسسات و شرکت های دولتی و سازمان های مشمول مقررات عمومی مصوب1376/8/7 هیأت وزیران

قیمت: 36,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به جرائم علیه امنیت پرواز هواپیما

این مجموعه از قوانین شامل موارد زیر میباشد: - از قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328/5/1 کمیسیون های راه و دادگستری با اصلاحات بعدی - از قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349/12/4 - از قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور مصوب 1352/3/7 - از قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مصوب 1355/2/21 - قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب 1351/3/15 با اصلاحات بعدی - آگهی صادره از وزارت جنگ در خصوص قانون تشدید مجازات کبوترپرانی

قیمت: 9,000 تومان

قوانین و مقررات جرایم علیه افراد

در این مجموعه از قوانین شامل موارد زیر میباشد: - قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مصوب 1307/11/18 - لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337/12/16 - از قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353/4/30 با اصلاحات بعدی - قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354/3/5 - آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1346/10/15 هیئت وزیران - از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/9/7 - قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379/1/17 - آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1381/2/28 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی - قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب1381/9/25 - قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383/4/28 - قانون سقط درمانی مصوب 1384/3/10 - شرایط پذیرش درخواست ها و صدور مجوز سقط جنین مصوب 1382/7/22 رئیس قوه قضائیه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/6 مجلس شورای اسلامی و 1388/5/31 مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره مصوب 1313/10/20 - از قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) مصوب 1334/9/30 - قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکل های اصلاحی قراردادهای مورخ18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به منع فحشاء و قرارداد 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن مصوب 1337/9/18 - قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب1337/12/3 - از قانون مربوط به قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مصوب 1347/4/30 - از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید مصوب 1363/11/4 - از قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب 1380/8/8 - از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری مصوب1385/3/3 - از قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1372/12/1 - از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان مصوب1379/3/4 برابر با 25 مه 2000مجمع عمومی سازمان ملل متحد + از پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان(مصوب1379/3/4 برابر با 25 مه 2000مجمع عمومی سازمان ملل متحد) - از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی مصوب 1380/3/21مجلس شورای اسلامی و 1387/10/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام

قیمت: 24,000 تومان

قوانین و مقرات مربوط به وکالت

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون وکالت مصوب 1315/11/25با اصلاحات و الحاقات بعدی - از نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316/3/19وزیر عدلیه -آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 137833رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی -از قانون بودجه سال 1339 کل کشور مصوب 13381219 -قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 13441012 - آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری مصوب 13501230وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی - تصويبنامه راجع به انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره موسسات - قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376117 19-آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/1/16

قیمت: 26,000 تومان

قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور

این مجموعه از قواین شامل مارد زیر میباشد: - قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350/3/24 - قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 1388/5/7 - آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی مصوب 1382/2/10هیئت وزیران

قیمت: 12,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به امور پزشکی دارویی، خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و درمانی

این مجموعه از قوانین و مقررات شامل موارد زیر میباشد: - قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/3/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346/4/22 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده13«اصلاحی 1379/9/13»قانون اصلاح مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب1380/6/8 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - از قانون طبابت مصوب 1290/3/11 - قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب 1320/3/11 با الحاقات بعدی - قانون مایه کوبی عمومی و اجباری مصوب1322/7/3

قیمت: 21,000 تومان

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/7/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 1388/1/15رئیس قوه قضائیه - ماده الحاقی به آیین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1381/10/29رئیس قوه قضائیه - دستورالعمل در رابطه با نحوه، ترتیب و کیفیت بازرسی دستگاه ها مصوب 1382/4/24 رئیس قوه قضائیه

قیمت: 19,000 تومان

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388/7/15 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1390/07/10وزیران عضو کمیسیون لوایح و تأیید 1390/12/28رئیس جمهور - آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1391/2/10هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1390/7/17 هیأت وزیران - قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب1391/5/11

قیمت: 16,000 تومان

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386/3/23 - آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395/1/22هیأت وزیران

قیمت: 7,000 تومان

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب1348/10/11 با اصلاحات بعدی - قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352/10/6 - قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار رایانه ای مصوب1379/10/4

قیمت: 12,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 مجلس شورای اسلامی و 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام - آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393/11/4رئیس قوه قضائیه

قیمت: 14,000 تومان

منشور حقوق شهروندی

کتاب صوتی منشور حقوق شهروندی به منظور آشنا کردن عموم مردم جامعه با حقوق قانونی خود که بر اساس قانونی اساسی جزء حقوق مشروع و قانونی ملت ایران میباشد توسط نهاد ریاست جمهوری در دولت یازدهم با همکاری سایر قوا تهیه و ارائه گردیده است. آشنایی با این حقوق باعث رشد فرهنگی - اجتماعی و سیاسی در جامعه خواهد بود.

قیمت: 4,000 تومان

آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1391/3/22 رئیس قوه قضائیه - دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1392/2/28 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

قیمت: 3,000 تومان

قانون مدنی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر با آخرین ویرایش های آن پرداخته شده: - قانون مدنی مصوب1307/2/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی -قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339/2/7 کمیسیون مشترک خاص دو مجلس

قیمت: 47,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر با آخرین ویرایش های آن پرداخته شده: -قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356/8/1 - قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/7/15مجلس شورای اسلامی و 1394/3/23مجمع تشخیص مصلحت نظام

قیمت: 14,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1

قیمت: 32,000 تومان

مجموعه قانون و مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب 1379/1/29 - قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/3/15 و 1381/11/9 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1391/3/22 رئیس قوه قضائیه

قیمت: 22,000 تومان

قانون اساسی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسؤولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368/10/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/10/24 رییس مجلس شورای اسلامی - قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب1391/2/17 مجلس شورای اسلامی و 1394/8/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام - - قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی مصوب 1394/2/22

قیمت: 5,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات تجارت

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون تجارت مصوب1311/2/13 (کمسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات بعدی - لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 کمیسیون مشترک خاص مجلسین - ادامه مواد از قانون تجارت 1311 با اصلاحات بعدی

قیمت: 28,000 تومان

مجموعه قوانين و مقررات اقليتهاي دینی ایران (احوال شخصیه)

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم (مصوب 1312/4/31 کمیسیون قوانین عدلیه) مصوب 1312/5/10 - آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران در مورد تأیید انجمن موبدان تهران (مرجع دینی زرتشتیان)و انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به تاریخ 1386/12/27(با لحاظ پیشنهادهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه) - مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مورد تأیید کشیشان و هیات های مدیره کلیساهای پروتستان ایران بتاریخ 1387/7/3 برابر با 24 سپتامبر 2008 میلادی(با لحاظ پیشنهادهای اصلاحی اداره کل حقوقی قوه قضائیه) - قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی ، مسیحی مصوب 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام

قیمت: 21,000 تومان

مجموعه قوانین شرکت های تعاونی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350/3/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون استفساریه در خصوص تاثیر ماده173 قانون مالیات های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب1372/2/29 - قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371/5/14 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع 3تبصره ماده33 قانون بخش تعاونی)مصوب 1387/3/9 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - دستورالعمل تشکیل مجامع عمومی دو مرحله ای (موضوع تبصره2ماده33 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران) مصوب 1387/3/9 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - آیین نامه داوری در بخش تعاون شماره 1/43150 مورخ 1389/6/22وزارت تعاون -قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8مجلس شورای اسلامی و 1387/3/25مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون تفسیر نحوه اجراء ماده(35)«قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل(44)قانون اساسی مصوب 1386» - از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی مصوب 1388/9/25با اصلاحات بعدی - قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی مصوب 1349/12/6مجلس شورای ملی و 1349/12/24مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدی

قیمت: 21,000 تومان

اپیزود اول (وکالت بلا عزل)

وکالت بلا عزل

رایگان

قانون و مقررات ثبت احوال

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال مصوب 1363/10/18 مصوب 1364/5/2 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی -آیین نامه طرز رسیدگی هیأت های حل اختلاف مصوب 1356/8/16 هیأت وزیران - قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313/6/13 - قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367/11/2 - قانون لغو(قانون انگشت نگاری عمومی )مصوب 1362/2/27مصوب1368/3/7

قیمت: 16,000 تومان

قانون و مقررات حمایت خانواده

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 - از قانون حمایت از خانواده مصوب 1353/11/15 - آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 رئیس قوه قضائیه - از قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370/12/21 مجلس شورای اسلامی و 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام نظریه تفسیری مصوب 1373/6/3مجمع مذکور - قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382/4/29 - آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1383/12/19 هیأت وزیران - قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392/6/31 - آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1394/4/14 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1394/4/14

قیمت: 27,000 تومان

قوانین و مقررات موجر و مستاجر

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده : - قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26 - قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362/2/13 با الحاقات بعدی - قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356/5/2 با اصلاحات بعدی -اسامی نقاطی که از جهت اماکن کسب و پیشه مشمول قوانین «روابط مالک و مستأجر» و «روابط موجر و مستاجر»مصوب سال های 1339و 1356 می شود

قیمت: 23,000 تومان

قوانین و مقررات تملیک آپارتمانها

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343/12/16 با الحاقات و اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1347/2/8 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون نحوه استفاده ازخانه های سازمانی مصوب1346/3/16 - از آیین نامه مربوط به شرائط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1375/10/19 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

قیمت: 6,000 تومان

قوانین و مقررات امور حسبی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون امور حسبی مصوب 1319/4/2 با اصلاحات بعدی باب اول- در کلیات + باب دوم- در قیمومت + باب سوم- امور راجع به امین + باب چهارم- راجع به غائب مفقودالاثر + باب پنجم- در امور راجع به ترکه + باب ششم- در هزینه -آیین نامه راجع به مادتین 279و288قانون امورحسبی مصوب1322 وزارت دادگستری -آیین نامه ماده 299 قانون امور حسبی مصوب1322 وزارت دادگستری

قیمت: 19,000 تومان

قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 -آیین نامه اجرایی ماده32 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 مصوب 1386/6/11 هیأت وزیران - تصویب نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرائط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده38 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1383/10/9 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1384/5/2 هیأت وزیران

قیمت: 11,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به اداره امور ورشکستگی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده : - قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/4/24 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وزیر دادگستری - تصویب نامه شماره1703مورخ 1319/2/15راجع به هزینه ورشکستگی مصوب 1319/2/14هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - تصویب نامه شماره 2449مورخ 1319/4/19راجع به تمرکز در آمدهای صندوق «الف» و «ب» در اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1319/4/17 هیأت وزیران - آیین نامه ماده57قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به در آمد صندوق «الف» و «ب» شماره 13049 مورخ 1319/5/16 با اصلاحات بعدی - آیین نامه ماده57 قانون تصفیه امور ورشکستگی شماره 13049مورخ 1319/5/16 با اصلاحات بعدی - از قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (مقررات ورشکستگی و تصفیه امور مؤسسات بیمه)مصوب 1350/3/30 - از قانون پولی و بانکی کشور (مقررات ورشکستگی و تصفیه امور بانک ها)مصوب 1351/4/7

قیمت: 16,000 تومان