آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی


در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1391/3/22 رئیس قوه قضائیه - دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1392/2/28 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

قوه قضائیه

حجم فایل

14 مگابایت

تعداد فایل

40 ترک

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

قوانین حاضر در اجرای بند 6 سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1/9/1388 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل می باشد و نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود، خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه می گردد و همجنین در اجرای ماده 2 آئین ‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 22 /3 /1391 رییس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح مواد ذکر شده در کتاب صوتی حاضر ارائه گردیده است.