قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386/3/23 - آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395/1/22هیأت وزیران

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

22 مگابایت

تعداد فایل

43 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

.