قوانین و مقرات مربوط به وکالت

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون وکالت مصوب 1315/11/25با اصلاحات و الحاقات بعدی - از نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316/3/19وزیر عدلیه -آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 137833رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی -از قانون بودجه سال 1339 کل کشور مصوب 13381219 -قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 13441012 - آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری مصوب 13501230وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی - تصويبنامه راجع به انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره موسسات - قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376117 19-آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/1/16

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

49 مگابایت

تعداد فایل

187 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقرات مربوط به وکالت

.