مجموعه لوایح و آیین نامه های قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری

این مجموعه شامل عنواین زیر میباشد: - آیین نامه راجع به دفتر راهنمایی کانون وکلا مصوب 1317وزارت عدلیه - لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی - آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذر ماه 1334وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی - اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 مصوب 1388/3/27رییس قوه قضائیه - آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 1378/3/3رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی - از قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه های کانون وکلاء دادگستری مصوب 1350/3/31 با اصلاحات بعدی - آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری مصوب 1350/12/30وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی - از قانون بودجه سال 1339 کل کشور مصوب 1338/12/19 - قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 - از قانون اجازه وکالت دادگستری و افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح مصوب 1351/8/29 - قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1355/10/29 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده(8)قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1377/12/5 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرائی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355مصوب 1388/2/12رئیس قوه قضائیه - قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 - آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398/12/28رئیس قوه قضائیه - از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3با اصلاحات بعدی - انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1369/10/11 مجلس شورای اسلامی و 1370/7/11مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371/10/1با اصلاحات بعدی - از آیین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1372/3/30 فرماندهی معظم کل قوا - قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1374/3/7 با اصلاحات بعدی - قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376/7/29با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1379/6/16هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1397/11/29رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی - دستور العمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب1386/4/24رییس قوه قضاییه - تصویب نامه مربوط به انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره مؤسسات و شرکت های دولتی و سازمان های مشمول مقررات عمومی مصوب1376/8/7 هیأت وزیران

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

مؤلف

قوه قضائیه

حجم فایل

142 مگابایت

تعداد فایل

428 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب مجموعه لوایح و آیین نامه های قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری

.