قوانین و مقررات اسناد محرمانه و سرّی

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 1353/11/29 - از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) مصوب 1395/12/14 - از آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1354/10/1 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - از قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353/11/10 - دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده های قضایی مصوب 1385/8/21 رییس قوه قضاییه

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

17 مگابایت

تعداد فایل

48 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات اسناد محرمانه و سرّی

.