قوانین و مقررات امتحانات و آزمون ها

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون مجازات افشای سوالات امتحانی مصوب1349/3/17 - قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب 1384/7/6 - آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب 1385/5/8 - قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب 1372/10/7 - از آیین نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب 1373/3/18 هیئت وزیران

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

12 مگابایت

تعداد فایل

53 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات امتحانات و آزمون ها

.