قوانین و مقررات گذرنامه، ورود و اقامت اتباع بیگانه

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون الحاق ماده واحده به«قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10»مصوب 1367/10/11 با اصلاحات بعدی - لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 1359/2/20 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310/2/19 با اصلاحات بعدی - مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/7/9 با اصلاحات بعدی - قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 1367/7/14 - از قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب 1354/10/17

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

40 مگابایت

زمان

101 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات گذرنامه، ورود و اقامت اتباع بیگانه

.