قوانین و مقررات جنگل ها و مراتع - معادن

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر می باشد: - از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/5/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی - قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/7/5 - از قانون معادن مصوب 1377/2/27 - از قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379/11/25

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

49 مگابایت

تعداد فایل

55 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات جنگل ها و مراتع - معادن

.