قوانین و مقررات هوای پاک و کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریا

این مجموعه از قوانین و مقررات شامل موارد زیر میباشد: - قانون هوای پاک مصوب 1396/4/25 - قانون موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر مصوب 1396/4/28 - از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396 ) مصوب 1395/12/14 - قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) مورخ 1996 (1375) کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، مورخ 1972 (1351) (به گونه اصلاح شده در سال های 2006 (1385) و 2009 (1388) - بخشنامه در خصوص صیانت از محیط زیست، جنگل ها، مراتع و منابع آبی مصوب 1393/12/18 رییس قوه قضاییه - از قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389/5/27

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

60 مگابایت

تعداد فایل

100 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات هوای پاک و کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریا

.