قوانین و مقررات ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

این مجموعه از قوانین و مقررات شامل موارد زیر میباشد : - قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/5/7 - آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/1/19 شورای ملی ایمنی زیستی - آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (7) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/1/29 شورای ملی ایمنی زیستی

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

40 مگابایت

تعداد فایل

58 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

.