قوانین و مقررات مدیریت پسماندها

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون مدیریت پسماندها مصوب1383/2/20 - آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب 1384/5/5 - ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته مصوب1386/12/19 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

47 مگابایت

تعداد فایل

138 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات مدیریت پسماندها

.