قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی رسمی دادگستری

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 - آیین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1382/2/7 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/8/21 رییس قوه قضائیه

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

66 مگابایت

تعداد فایل

169 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی رسمی دادگستری

.