مجموعه قوانین و مقررات حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 - قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352/10/6 - قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب 1379/10/4 - از آیین نامه اجرایی مواد(2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1383/4/21 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396/5/31 - از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382/4/29 - از آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات موضوع تصویبنامه شماره 6477 مورخ 1346/10/4 با اصلاحات بعدی

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

MP3

زمان

42 مگابایت

تعداد فایل

107 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

.