قوانین و مقررات مربوط به روابط کارگر و کارفرما


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون کار مصوب 1369/8/29مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار مصوب 1370/3/12 هیأت وزیران - آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/7 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات بعدی - از آیین نامه تفکیک وظایف ناشی از «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار- مصوب 1389» مصوب 11394/3/17 هیأت وزیران - آیین رسیدگی به شکایت بر روی کشتی مصوب 1394/5/4 وزیر تعاون، کار و ر فاه اجتماعی

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

37 مگابایت

تعداد فایل

147 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات مربوط به روابط کارگر و کارفرما

.