قوانین و مقررات جرایم علیه کارکنان دولت و شهرداری ها


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315/9/29 - لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 - قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها مصوب 1337/12/19 - از قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 - قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348/3/19 - از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 - قانون مجازات متخلفین از مقررات مواد 19- 22 و 35 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ماه 1351 مصوب 1355/1/30 - قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1359/11/1 با اصلاحات بعدی - قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361/2/14 - قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/5/17 - قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار و گران فروشی و قاچاق مصوب 1368/11/29 - دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1364/12/8 شورای عالی قضایی - قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب 1365/7/29 - قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 - از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 - از قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/6/28 مجلس شورای اسلامی و 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب 1370/9/27 - قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372/4/27 - قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 - از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384/10/14 - از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 - از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 - از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مصوب 1384/8/15 - از قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/8/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 مجلس شورای اسلامی و 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362/7/27 - قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 - آیین نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1393/4/15 هیئت وزیران

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

64 مگابایت

تعداد فایل

103 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات جرایم علیه کارکنان دولت و شهرداری ها

.