آیین دادرسی کار


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/7 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات بعدی - فصل دوازدهم- دادرسی الکترونیکی (این فصل به موجب بخشنامه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آیین دادرسی کار الحاق شد)

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

حجم فایل

31 مگابایت

تعداد فایل

135 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب آیین دادرسی کار

.