قوانین و مقررات مربوط به جرایم علیه اموال


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آن ها مصوب دوم و دوازدهم جوزا 1302 کمیسیون قوانین عدلیه - قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307/5/3 کمیسیون قوانین عدلیه - قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 کمیسیون قوانین عدلیه - قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب 1308/2/31 کمیسیون قوانین عدلیه - از قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/29 - از قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 - از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/7/15 مجلس شورای اسلامی و1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 - از قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310/3/11 - از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 کمیسیون قوانین عدلیه - از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 - از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384/10/14 - از قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه و پانسیون ها مصوب 1312/6/1 - از قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 26 و 1309/7/14 - قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/3/31 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1386/3/2 هیأت وزیران - دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها موضوع تبصره(3)الحاقی ماده(2) اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها - دستورالعمل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها - دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385/8/1 مجلس شورای اسلامی - ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و طرح هادی روستاها مصوب وزیر جهاد کشاورزی - دستورالعمل نحوه و چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره (1) ماده (1) نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم مصوب وزیر جهاد کشاورزی - قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/8/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

61 مگابایت

تعداد فایل

118 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات مربوط به جرایم علیه اموال

.