مجموعه قوانین و مقررات جرایم اقتصادی و قاچاق - جلد اول


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات مصوب 1394/7/21 - آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1393/8/28 با اصلاحات و الحاقات - آیین نامه اجرایی تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1394/2/13 هیأت وزیران - آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/2/15 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1395/4/6 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده(27) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1395/4/13 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395/4/30 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1395/6/17 هیأت وزیران - دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1395/11/3 هیأت وزیران - تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره (2) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1395/11/6 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع مصوب1396/2/13 رئیس قوه قضاییه

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

107 مگابایت

تعداد فایل

248 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب مجموعه قوانین و مقررات جرایم اقتصادی و قاچاق - جلد اول

.