قوانین و مقررات معادن


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون معادن مصوب 1377/2/27مجلس شورای اسلامی و 1377/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/4/11 وزیران عضو کار گروه توسعه بخش معدن و تأیید 1392/4/8 رئیس جمهور با اصلاحات بعدی

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

88 مگابایت

تعداد فایل

160 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات معادن

.