مجموعه قوانین و مقررات جرایم اقتصادی و قاچاق - جلد سوم


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367/1/23 - مصوبه ی مورخ 1367/7/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص تعزیرات امور گندم، آرد و نان و آیین نامه مربوطه - قانون تفسیر مصوبه مورخ 1367/7/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تعزیرات امور گندم، آرد و نان» مصوب 1372/11/7 - آیین نامه تعزیرات حکومتی امور گندم، آرد و نان مصوب 1366/6/16 با اصلاحات کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام - آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/8/1 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی سازمان «بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» مصوب 1373/8/1 نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار - قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

102 مگابایت

تعداد فایل

265 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب مجموعه قوانین و مقررات جرایم اقتصادی و قاچاق - جلد سوم

..