کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1382/8/9 هجری شمسی برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی


این کنوانسیون شامل سرفصلهای زیر است: - مقدمه - فصل اول- مقررات عمومی - فصل دوم- اقدامات پیشگیرانه - فصل سوم- جرم انگاری و اجراء قانون - فصل چهارم- همکاری های بین المللی - فصل پنجم- استرداد دارایی ها - فصل ششم- کمک فنی و تبادل اطلاعات - فصل هفتم- راهکارهای اجرایی - فصل هشتم- مفاد نهایی

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

66 مگابایت

تعداد فایل

72 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1382/8/9 هجری شمسی برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی

.