قوانین و مقررات مربوط به اوقاف، اماکن متبرکه مذهبی، مساجد، امور خیریه


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 1358/2/4شورای انقلاب اسلامی ایران - تفسیر قانونی مجلس شورای اسلامی راجع به قانون تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 1358/2/4 مصوب 1361/4/3 - آیین نامه اجرایی تبصره ماده یک «قانون (تجدید) قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 1358/2/17 هیأت وزیران - قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 با الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/2/10با اصلاحات و الحاقات بعدی - آيين ‏نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايی مصوب 1365/2/10 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/1/28 با الحاقات بعدی - قانون استفساريه تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1382/9/19 - قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371/11/25 - قانون تفسیر«قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371»مصوب 1391/5/11 - آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1374/2/3 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

62 مگابایت

تعداد فایل

131 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات مربوط به اوقاف، اماکن متبرکه مذهبی، مساجد، امور خیریه

.