کتاب پنجم- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب1375/3/2 - آیین نامه اجرایی ماده (79) قانون مجازات اسلامی مصوب 1393/6/5 - آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مصوب 1393/11/26 - قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب1388/12/16 - قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز ازآب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 - از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394/1/23 - از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 - از قانون جرم سیاسی مصوب 1395/2/20 - قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 - از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 - آیین نامه اجرایی ماده3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب1396/4/28 هیأت وزیران - تصویب نامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین رانندگی حادثه ساز مصوب 1387/10/29 هیئت وزیران - قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387/2/29 مجلس شورای اسلامی و مصوب1390/8/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام - آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1392/4/24

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

159 مگابایت

تعداد فایل

449 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب کتاب پنجم- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

.