قوانین و مقررات مربوط به تعاون قضایی، استرداد مجرمین


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون تعاون قضایی مصوب 4/24 و 1309/5/2 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339/2/14(کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین) - دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب 1392/3/12 رئیس قوه قضاییه - قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سر حدی مجاور ایران مصوب 1313/5/17 - آیین نامه مرزبانی کشور ایران مصوب 1336/12/23 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - بخشنامه شماره46078/46652 مورخ 1335/9/20 وزیر دادگستری در خصوص«اعلام وضعیت متهمان خارجی» - بخشنامه7/5918مورخ 1351/9/26 وزیر دادگستری در خصوص«اعلام نام و مشخصات متهمین بیگانه به وزارت دادگستری و ملاقات آن ها با مأمورین کنسولی» - بخشنامه شماره 1/17089 مورخ 1352/5/22 وزیر دادگستری در خصوص«نام و نشانی خارجیان به حروف فارسی و لاتین» - بخشنامه 1/84/1490 مورخ 1384/11/3 رئیس قوه قضاییه

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

83 مگابایت

تعداد فایل

152 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات مربوط به تعاون قضایی، استرداد مجرمین

.