قوانین و مقررات مربوط به مصونیت جزایی


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - مصونیت جزایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/9/12 با اصلاحات - مصونیت جزایی دارندگان پایه قضایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/9/12 با اصلاحات بعدی - قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 1343/7/21 - قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات 18 آوریل 1961 (29 فروردین 1340) - قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت - قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 1353/12/4 - قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مزایا و مصنونیت های مأموریت های مخصوص مصوب1353/12/4 - قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آن ها مصوب 1387/2/29 - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیت ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مصوب 1357/3/17 - قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأمورین سیاسی مصوب 1357/2/26 - از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آن ها مصوب 1376/5/5 - لایحه قانونی لغو اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین مصوب 1358 شورای اسلامی انقلاب اسلامی - مصونیت مرکز منطقه ای داوران تهران و کارمندان خارجی آن - مصونیت اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری - از قانون موافقت نامه تأسیس مقر بین سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی(آیسسکو) و جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/5/9 - مصونیت اعضای شورای رقابت

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

143 مگابایت

تعداد فایل

335 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات مربوط به مصونیت جزایی

.