قوانین و مقررات مربوط به تشکیلات، وظایف و اختیارات قوه قضائیه


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/9/12 با اصلاحات 1368/5/6 - قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضائیه مصوب 1371/12/9 - قانون وظائف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378/12/8با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307/4/27 با اصلاحات بعدی - از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 - از قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب 1315/10/6کمیسیون قوانین عدلیه - از قانون امور حسبی مصوب 1319/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از فصل اول و دوم بخش هشتم- کلیات و تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی - از قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب 1315/10/6 - از سازمان و وظائف واحدهای اداری وزارت دادگستری مصوب بهمن 1345 شورای اداری - از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25 - آیین نامه کارگروه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مصوب1389/2/25 مصوب رئیس قوه قضائیه - قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/03/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394_1390) مصوب 1389/10/25

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

52 مگابایت

تعداد فایل

134 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات مربوط به تشکیلات، وظایف و اختیارات قوه قضائیه

.