قوانین و مقررات مربوط به نظارت بر رفتار قضات


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: -قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390/7/17 -آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1392/2/25 رییس قوه قضائیه -آیین نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات 1392/3/8رییس قوه قضائیه

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

قوه قضائیه

حجم فایل

39 مگابایت

تعداد فایل

138 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات مربوط به نظارت بر رفتار قضات

.