آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری


کتاب صوتی آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

قوه قضائیه

تعداد فایل

192 ترک صوتی

حجم فایل

87 مگابایت

فرمت فایل

MP3

سال انتشار

1400

درباره کتاب آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

  کتاب صوتی آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری شامل بخشهای زیر است :

 بخش اول - کلیات

 بخش دوم- ثبت اختراعات

 بخش سوم- ثبت طرح های صنعتی

 بخش چهارم- ثبت علائم

 بخش پنجم- مقررات عمومی