قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک رسمی، دفاتر اسناد رسمی و سردفتران


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310/12/26 (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات و الحاقات بعدی + از قانون اصلاح مواد 2،1و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365/4/31و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21 + اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن سند ثبت اسناد + قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 + لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب1333/10/5 کمیسیون های مشترک دو مجلس، با اصلاحات بعدی + «فهرست اشتباهات ثبتی»موضوع رأی مورخ 1333/11/16 هیأت نظارت + آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی + آیین نامه اجرایی ماده(120) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1325 وزیر دادگستری + آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 هیأت وزیران + آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/9/19 هیأت وزیران + آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت مصوب 1352/9/15 وزرای دادگستری و تعاون و امور روستاها با اصلاحات و الحاقات بعدی + آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب 1352/2/16وزیر دادگستری + قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334/5/10 کمیسیون های مشترک مجلسین + قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 + آیین نامه «قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357» مصوب 1358/2/20 وزیر دادگستری + قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب 1369/11/28 مجلس شورای اسلامی و 1370/2/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام + آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب 1370/7/17 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی + قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 1373/2/25 + از قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316/3/15 با اصلاحات بعدی + قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 با اصلاحات بعدی + قانون اصلاح پاره ای از مواد «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25مصوب1371/3/3 + قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/5/24 + آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386/10/30 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی + آیین نامه اصلاحی ماده 61 «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر ماه 1354» مصوب 1379/2/27 رئیس قوه قضائیه + آیین نامه بندهای 4ماده6 و تبصره2ماده6 و مواد37،28،24،20،19،17،14و53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب1354/10/17وزارت دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی + نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310/7/17 وزارت عدلیه با اصلاحات بعدی + نظامنامه ماده(2) قانون ازدواج- شماره 23434مورخ 1310/8/4وزارت عدلیه در تعقیب نظامنامه مهر 1310 + آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مرداد ماه 1311 وزارت عدلیه + آیین نامه ماده اول قانون ازدواج شماره 9868 مورخ 1312/4/19مصوب وزارت عدلیه + نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1378/8/10 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی + آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387/6/11 رییس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی + قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 + آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1391/04/25 + قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 + آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1395/1/22 رییس قوه قضائیه

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

تعداد فایل

629 ترک صوتی

حجم فایل

240 مگابایت

فرمت فایل

MP3

سال انتشار

1401

درباره کتاب قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک رسمی، دفاتر اسناد رسمی و سردفتران

.