کتاب صوتی آیین دادرسی کیفری


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: + قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی + آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1394/6/31 + آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب 1394/9/8 + آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394/10/26 + آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 + آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی مصوب 1395/1/22 + آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 + دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1395/6/17 + آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت مصوب 1395/10/1 + دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب 1395/10/4 + آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ها و مؤسسات کیفری مصوب 1395/12/24 + دستورالعمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی مصوب 1395/12/25 + آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم مصوب 1396/6/28 رئیس قوه قضاییه

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

348 مگابایت

تعداد فایل

997 ترک صوتی

سال انتشار

1401

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب کتاب صوتی آیین دادرسی کیفری

.