قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک رسمی، دفاتر اسناد رسمی و سردفتران

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310/12/26 (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات و الحاقات بعدی + از قانون اصلاح مواد 2،1و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365/4/31و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21 + اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن سند ثبت اسناد + قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 + لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب1333/10/5 کمیسیون های مشترک دو مجلس، با اصلاحات بعدی + «فهرست اشتباهات ثبتی»موضوع رأی مورخ 1333/11/16 هیأت نظارت + آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی + آیین نامه اجرایی ماده(120) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1325 وزیر دادگستری + آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 هیأت وزیران + آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/9/19 هیأت وزیران + آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت مصوب 1352/9/15 وزرای دادگستری و تعاون و امور روستاها با اصلاحات و الحاقات بعدی + آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب 1352/2/16وزیر دادگستری + قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334/5/10 کمیسیون های مشترک مجلسین + قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 + آیین نامه «قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357» مصوب 1358/2/20 وزیر دادگستری + قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب 1369/11/28 مجلس شورای اسلامی و 1370/2/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام + آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب 1370/7/17 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی + قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 1373/2/25 + از قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316/3/15 با اصلاحات بعدی + قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 با اصلاحات بعدی + قانون اصلاح پاره ای از مواد «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25مصوب1371/3/3 + قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/5/24 + آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386/10/30 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی + آیین نامه اصلاحی ماده 61 «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر ماه 1354» مصوب 1379/2/27 رئیس قوه قضائیه + آیین نامه بندهای 4ماده6 و تبصره2ماده6 و مواد37،28،24،20،19،17،14و53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب1354/10/17وزارت دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی + نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310/7/17 وزارت عدلیه با اصلاحات بعدی + نظامنامه ماده(2) قانون ازدواج- شماره 23434مورخ 1310/8/4وزارت عدلیه در تعقیب نظامنامه مهر 1310 + آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مرداد ماه 1311 وزارت عدلیه + آیین نامه ماده اول قانون ازدواج شماره 9868 مورخ 1312/4/19مصوب وزارت عدلیه + نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1378/8/10 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی + آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387/6/11 رییس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی + قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 + آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1391/04/25 + قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 + آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1395/1/22 رییس قوه قضائیه

قیمت: 45,000 تومان

قوانین و مقررات ثبت شرکت ها، اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری

- قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310/3/2 با اصلاحات بعدی - اصلاحیه «طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340» مصوب 1386/2/24 رئیس قوه قضائیه - قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 1376/8/21 - آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 1378/1/11 هیأت وزیران - قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب1386/8/7 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387/11/1 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب 1380/7/4 - از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن مصوب1382/5/28 - از پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تصویب شده در مادرید به تاریخ 1368/4/6 (27ژوئن 1989) پروتکل - قانون حمایت از نشانه های جغرافیائی مصوب 1383/11/7

قیمت: 24,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به نظارت بر رفتار قضات

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: -قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390/7/17 -آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1392/2/25 رییس قوه قضائیه -آیین نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات 1392/3/8رییس قوه قضائیه

قیمت: 12,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به قضات

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/9/12 با اصلاحات 1368/5/6 - از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310/12/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب1333/12/14 کمسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کار آموزی مصوب1343/2/19 با اصلاحات بعدی - از قانون بودجه سال 1344 کل کشور مصوب 1343/12/27 - از قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 کمسیون خاص مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361/2/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون انتخاب ریاست جمهوری مصوب 1364/4/5 با اصلاحات بعدی - قانون تشخیص لزوم کار آموزی برای متقاضیان امر قضا مصوب 1366/4/9 - از قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/4/4 - از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل مصوب 1370/7/11 - از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون نقل و انتقال دوره ای قضات مصوب 1375/11/28 با الحاقات بعدی - از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379/1/21 - از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 - قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390/7/17 - آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1392/2/25 رییس قوه قضائیه - از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضایی مصوب 1351/3/28 کمیسیون های دادگستری و امور استخدام مجلسین - آیین نامه فوق العاده شغل قضات مصوب 1370/4/14 هیأت وزیران - آیین نامه فوق العاده جذب دارندگان پایه های قضایی مصوب 1374/11/1هیأت وزیران - آیین نامه پرداخت حق کشیک قضایی مصوب 1375/3/28رییس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات مصوب 1379/1/31 رییس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی - شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی - مصوب 1384/7/30- «تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح و سازش» مصوب 1385/7/20 رئیس قوه قضائیه - دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه مصوب 1384/11/15رئیس قوه قضائیه - دستورالعمل تأمین نیروهای قضائی مورد نیاز مناطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرائط مصوب 1385/8/30رئیس قوه قضائیه - از قانون برنامه پنجساله پنجم (1394-1390) مصوب 1389/10/25 - آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کار آموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 1392/2/28رییس قوه قضائیه - آیین نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات 1392/3/8رییس قوه قضائیه - آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 1393/6/5 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی - بخشنامه شماره1/86/4852مورخ 1386/4/28رئیس قوه قضائیه به کلیه کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه - دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده های قضائی مصوب 1385/8/21 رئیس قوه قضائیه

قیمت: 28,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به تشکیلات، وظایف و اختیارات قوه قضائیه

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/9/12 با اصلاحات 1368/5/6 - قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضائیه مصوب 1371/12/9 - قانون وظائف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378/12/8با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307/4/27 با اصلاحات بعدی - از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 - از قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب 1315/10/6کمیسیون قوانین عدلیه - از قانون امور حسبی مصوب 1319/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از فصل اول و دوم بخش هشتم- کلیات و تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی - از قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب 1315/10/6 - از سازمان و وظائف واحدهای اداری وزارت دادگستری مصوب بهمن 1345 شورای اداری - از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25 - آیین نامه کارگروه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مصوب1389/2/25 مصوب رئیس قوه قضائیه - قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/03/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394_1390) مصوب 1389/10/25

قیمت: 18,000 تومان

قوانین و مقررات ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - پیش فروش ساختمان

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/12/2 - آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/8/20 وزیران عضو کار گروه مسکن و تأیید 1388/2/5رئیس جمهور با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده(8)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/1/24 وزیران عضو کار گروه مسکن و تأیید1388/2/5 رئیس جمهور با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1388 مصوب وزیران عضو کار گروه مسکن و تأیید 1390/4/21 رئیس جمهور - قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 - آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1393/3/7 هیأت وزیران - دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش ساختمان موضوع ماده 19 آئین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان به شماره 2819/100/02 مصوب1394/1/30 وزارت راه و شهرسازی - از قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری مصوب 1389/10/12 - تصویب نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری مصوب 1393/6/16 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی تبصره(2)ماده(7)قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری مصوب 1393/9/19هیأت وزیران

قیمت: 17,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات اراضی، اراضی شهری، کشاورزی

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/29 - آیین نامه اجرایی تبصره(2) ماده(2)«قانون اراضی مستحدث و ساحلی »مصوب 1354مصوب1386/11/28 وزرای عضو کمسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست - لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358/9/27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی - از قانون سازمان برق مصوب 1346/4/19 - حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 1394/1/30 هیأت وزیران - از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395/1/23 - قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب 1350/3/31 - لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17شورای انقلاب اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/8/29 با اصلاحات بعدی - قانون تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب1393/5/19 - قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365/9/30 - قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 با اصلاحات بعدی - از قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب1366/9/17 - قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341/10/27هیأت وزیران - از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/5/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرائی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب1394/6/22 هیأت وزیران - از قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب1367/6/22 با اصلاحات بعدی - از آیین نامه اصلاحی «آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور»مصوب 1390وزارت جهاد کشاورزی - قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/8/29 با اصلاحات بعدی - قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/8/28 - قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون تفسیر «قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15»مصوب 1373/9/3مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون تفسیر«قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15»مصوب 1386/12/25مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/5/6 - آیین نامه اجرای قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1383/3/6 با اصلاحات بعدی - از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/3/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1386/3/2 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1383/1/25 مجلس شورای اسلامی و 1385/11/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام - آیین نامه اجرایی «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی- مصوب 1385» مصوب 1388/2/20 وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست با اصلاحات بعدی - قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده(18) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1390/10/14هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی ماده(33)قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1391/8/7هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی بند(ب) ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1392/5/20 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی ماده(8) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1393/10/10 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی تبصره(2)اصلاحی ماده(9)قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده(45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/4/7 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی تبصره(3)الحاقی ماده(9)قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده(54)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/4/7هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مصوب 1386/3/20 وزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت با اصلاحات بعدی - از قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346/2/12 - از آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 کمیسیون مشترک مجلسین - از قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب 1354/4/23 با اصلاحات بعدی - لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب 1359/2/13 شورای انقلاب جمهوری اسلامی - از قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340/10/19 - در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 1370/3/2مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب 1372/7/11 - آیین نامه اجرای قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب 1374/2/3 هیأت وزیران - لایحه قانونی اصلاح «لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب1358/6/25» مصوب 1359/1/26 شورای انقلاب جمهوری اسلامی - آیین نامه اجرایی «لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/1/21»مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

قیمت: 28,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به اوقاف، اماکن متبرکه مذهبی، مساجد، امور خیریه

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 1358/2/4شورای انقلاب اسلامی ایران - تفسیر قانونی مجلس شورای اسلامی راجع به قانون تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 1358/2/4 مصوب 1361/4/3 - آیین نامه اجرایی تبصره ماده یک «قانون (تجدید) قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 1358/2/17 هیأت وزیران - قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 با الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/2/10با اصلاحات و الحاقات بعدی - آيين ‏نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايی مصوب 1365/2/10 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/1/28 با الحاقات بعدی - قانون استفساريه تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1382/9/19 - قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371/11/25 - قانون تفسیر«قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371»مصوب 1391/5/11 - آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1374/2/3 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

قیمت: 17,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به شهرداری، امور شهری، نظام مهندسی و کنترل ساختمان

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون شهرداری مصوب 1334/4/11کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون تفسیر بند «3» ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به عنوان بند«3» به ماده 99قانون شهرداری ها مصوب 1373/7/10 - از آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/4/12 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی - از آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355/1/25 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی - از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 - از آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب1375/11/17 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - از آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/2/10 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب1384/10/14 - از قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 1387/2/31 - از قانون حمایت از احیاء و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری مصوب1389/10/29

قیمت: 11,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به آب، قنوات، حریم رودخانه ها و سدها

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 با اصلاحات بعدی - قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب1389/4/13 - آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب1390/1/28 هیأت وزیران - آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379/8/11 با اصلاحات بعدی - قانون راجع به قنوات مصوب1309/6/6 با الحاقات بعدی - قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب 1344/4/27 - از آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب1348/11/13 کمیسیون های دارایی مجلسین با الحاقات بعدی

قیمت: 11,000 تومان

قوانین و مقررات معادن

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون معادن مصوب 1377/2/27مجلس شورای اسلامی و 1377/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/4/11 وزیران عضو کار گروه توسعه بخش معدن و تأیید 1392/4/8 رئیس جمهور با اصلاحات بعدی

قیمت: 19,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به روابط کارگر و کارفرما

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون کار مصوب 1369/8/29مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار مصوب 1370/3/12 هیأت وزیران - آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/7 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات بعدی - از آیین نامه تفکیک وظایف ناشی از «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار- مصوب 1389» مصوب 11394/3/17 هیأت وزیران - آیین رسیدگی به شکایت بر روی کشتی مصوب 1394/5/4 وزیر تعاون، کار و ر فاه اجتماعی

قیمت: 16,000 تومان

قوانین و مقررات بیمه (جلد دوم)

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1389/12/8وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت - آیین نامه های شماره 67 و 67/1 و 67/2 در خصوص آئین نامه اجرایی بند(ب) ماده(115)قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390/6/2 شورای عالی بیمه با اصلاحات و الحاقات بعدی - اجرای ماده 16قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1392/2/22شورای عالی بیمه - از قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/3/30 با اصلاحات بعدی - لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری مصوب1358/8/1 شورای انقلاب اسلامی ایران - از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب1373/8/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393/12/4 - از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15مجلس شورای اسلامی و1389/10/25مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون تأمین اجتماعی مصوب1354/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352/8/21 با اصلاحات بعدی - قانون اصلاح ماده (5) «قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب آبان ماه سال 1352»مصوب 1379/8/17 - قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386/8/9

قیمت: 14,000 تومان

قوانین و مقررات بیمه (جلد اول)

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون بیمه مصوب 1316/2/7 - قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 - قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 - از طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره3(امور کیفری)مصوب 1385/8/30 رییس قوه قضاییه - بخشنامه به رؤسای محترم کل دادگستری های سراسر کشور مصوب 1386/6/29رییس قوه قضائیه - آیین نامه موضوع ماده17« قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی» مصوب 1387/9/10 رئیس قوه قضائیه - بخشنامه شماره 9000/5031/100مورخ 1388/2/8 رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستری های استان ها و دادستان های نظامی، عمومی و انقلاب سراسر کشور - آیین نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوب 1388/9/22 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت - بخشنامه شماره 88/02/29377مورخ 1388/6/11وزیر دادگستری در خصوص دریافت مدارک زیان دیدگان مشمول صندوق تأمین خسارت های بدنی توسط شعب بیمه ایران در سراسر کشور به منظور پیشگیری از ترددهای غیر ضروری به تهران و... - دستورالعمل تشکیل مجتمع ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی مصوب 1387/7/23 رئیس قوه قضائیه - آیین نامه اجرایی ماده(19)قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب1388/4/14 وزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت - مبنای زمانی اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1388/11/14 شورای عالی بیمه - دستور العمل اجرایی ماده(14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1389/6/21وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت

قیمت: 18,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی رسمی دادگستری

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 - آیین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1382/2/7 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/8/21 رییس قوه قضائیه

قیمت: 17,000 تومان

مجموعه لوایح و آیین نامه های قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری

این مجموعه شامل عنواین زیر میباشد: - آیین نامه راجع به دفتر راهنمایی کانون وکلا مصوب 1317وزارت عدلیه - لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی - آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذر ماه 1334وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی - اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 مصوب 1388/3/27رییس قوه قضائیه - آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 1378/3/3رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی - از قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه های کانون وکلاء دادگستری مصوب 1350/3/31 با اصلاحات بعدی - آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری مصوب 1350/12/30وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی - از قانون بودجه سال 1339 کل کشور مصوب 1338/12/19 - قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 - از قانون اجازه وکالت دادگستری و افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح مصوب 1351/8/29 - قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1355/10/29 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده(8)قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1377/12/5 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرائی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355مصوب 1388/2/12رئیس قوه قضائیه - قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 - آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398/12/28رئیس قوه قضائیه - از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3با اصلاحات بعدی - انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1369/10/11 مجلس شورای اسلامی و 1370/7/11مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371/10/1با اصلاحات بعدی - از آیین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1372/3/30 فرماندهی معظم کل قوا - قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1374/3/7 با اصلاحات بعدی - قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376/7/29با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1379/6/16هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1397/11/29رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی - دستور العمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب1386/4/24رییس قوه قضاییه - تصویب نامه مربوط به انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره مؤسسات و شرکت های دولتی و سازمان های مشمول مقررات عمومی مصوب1376/8/7 هیأت وزیران

قیمت: 36,000 تومان

قوانین و مقرات مربوط به وکالت

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون وکالت مصوب 1315/11/25با اصلاحات و الحاقات بعدی - از نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316/3/19وزیر عدلیه -آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 137833رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی -از قانون بودجه سال 1339 کل کشور مصوب 13381219 -قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 13441012 - آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری مصوب 13501230وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی - تصويبنامه راجع به انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره موسسات - قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376117 19-آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/1/16

قیمت: 26,000 تومان

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/7/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 1388/1/15رئیس قوه قضائیه - ماده الحاقی به آیین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1381/10/29رئیس قوه قضائیه - دستورالعمل در رابطه با نحوه، ترتیب و کیفیت بازرسی دستگاه ها مصوب 1382/4/24 رئیس قوه قضائیه

قیمت: 19,000 تومان

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388/7/15 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1390/07/10وزیران عضو کمیسیون لوایح و تأیید 1390/12/28رئیس جمهور - آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1391/2/10هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1390/7/17 هیأت وزیران - قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب1391/5/11

قیمت: 16,000 تومان

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386/3/23 - آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395/1/22هیأت وزیران

قیمت: 7,000 تومان

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب1348/10/11 با اصلاحات بعدی - قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352/10/6 - قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار رایانه ای مصوب1379/10/4

قیمت: 12,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 مجلس شورای اسلامی و 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام - آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393/11/4رئیس قوه قضائیه

قیمت: 14,000 تومان

قانون مدنی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر با آخرین ویرایش های آن پرداخته شده: - قانون مدنی مصوب1307/2/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی -قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339/2/7 کمیسیون مشترک خاص دو مجلس

قیمت: 47,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر با آخرین ویرایش های آن پرداخته شده: -قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356/8/1 - قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/7/15مجلس شورای اسلامی و 1394/3/23مجمع تشخیص مصلحت نظام

قیمت: 14,000 تومان

مجموعه قانون و مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب 1379/1/29 - قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/3/15 و 1381/11/9 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1391/3/22 رئیس قوه قضائیه

قیمت: 22,000 تومان

قانون اساسی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسؤولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368/10/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/10/24 رییس مجلس شورای اسلامی - قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب1391/2/17 مجلس شورای اسلامی و 1394/8/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام - - قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی مصوب 1394/2/22

قیمت: 5,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات تجارت

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون تجارت مصوب1311/2/13 (کمسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات بعدی - لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 کمیسیون مشترک خاص مجلسین - ادامه مواد از قانون تجارت 1311 با اصلاحات بعدی

قیمت: 28,000 تومان

مجموعه قوانين و مقررات اقليتهاي دینی ایران (احوال شخصیه)

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم (مصوب 1312/4/31 کمیسیون قوانین عدلیه) مصوب 1312/5/10 - آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران در مورد تأیید انجمن موبدان تهران (مرجع دینی زرتشتیان)و انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به تاریخ 1386/12/27(با لحاظ پیشنهادهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه) - مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مورد تأیید کشیشان و هیات های مدیره کلیساهای پروتستان ایران بتاریخ 1387/7/3 برابر با 24 سپتامبر 2008 میلادی(با لحاظ پیشنهادهای اصلاحی اداره کل حقوقی قوه قضائیه) - قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی ، مسیحی مصوب 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام

قیمت: 21,000 تومان

مجموعه قوانین شرکت های تعاونی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350/3/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون استفساریه در خصوص تاثیر ماده173 قانون مالیات های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب1372/2/29 - قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371/5/14 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع 3تبصره ماده33 قانون بخش تعاونی)مصوب 1387/3/9 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - دستورالعمل تشکیل مجامع عمومی دو مرحله ای (موضوع تبصره2ماده33 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران) مصوب 1387/3/9 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - آیین نامه داوری در بخش تعاون شماره 1/43150 مورخ 1389/6/22وزارت تعاون -قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8مجلس شورای اسلامی و 1387/3/25مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون تفسیر نحوه اجراء ماده(35)«قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل(44)قانون اساسی مصوب 1386» - از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی مصوب 1388/9/25با اصلاحات بعدی - قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی مصوب 1349/12/6مجلس شورای ملی و 1349/12/24مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدی

قیمت: 21,000 تومان

قانون و مقررات ثبت احوال

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال مصوب 1363/10/18 مصوب 1364/5/2 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی -آیین نامه طرز رسیدگی هیأت های حل اختلاف مصوب 1356/8/16 هیأت وزیران - قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313/6/13 - قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367/11/2 - قانون لغو(قانون انگشت نگاری عمومی )مصوب 1362/2/27مصوب1368/3/7

قیمت: 16,000 تومان

قانون و مقررات حمایت خانواده

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 - از قانون حمایت از خانواده مصوب 1353/11/15 - آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 رئیس قوه قضائیه - از قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370/12/21 مجلس شورای اسلامی و 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام نظریه تفسیری مصوب 1373/6/3مجمع مذکور - قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382/4/29 - آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1383/12/19 هیأت وزیران - قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392/6/31 - آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1394/4/14 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1394/4/14

قیمت: 27,000 تومان

قوانین و مقررات موجر و مستاجر

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده : - قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26 - قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362/2/13 با الحاقات بعدی - قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356/5/2 با اصلاحات بعدی -اسامی نقاطی که از جهت اماکن کسب و پیشه مشمول قوانین «روابط مالک و مستأجر» و «روابط موجر و مستاجر»مصوب سال های 1339و 1356 می شود

قیمت: 23,000 تومان

قوانین و مقررات تملیک آپارتمانها

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343/12/16 با الحاقات و اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1347/2/8 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون نحوه استفاده ازخانه های سازمانی مصوب1346/3/16 - از آیین نامه مربوط به شرائط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1375/10/19 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

قیمت: 6,000 تومان

قوانین و مقررات امور حسبی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون امور حسبی مصوب 1319/4/2 با اصلاحات بعدی باب اول- در کلیات + باب دوم- در قیمومت + باب سوم- امور راجع به امین + باب چهارم- راجع به غائب مفقودالاثر + باب پنجم- در امور راجع به ترکه + باب ششم- در هزینه -آیین نامه راجع به مادتین 279و288قانون امورحسبی مصوب1322 وزارت دادگستری -آیین نامه ماده 299 قانون امور حسبی مصوب1322 وزارت دادگستری

قیمت: 19,000 تومان

قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 -آیین نامه اجرایی ماده32 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 مصوب 1386/6/11 هیأت وزیران - تصویب نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرائط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده38 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1383/10/9 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1384/5/2 هیأت وزیران

قیمت: 11,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به اداره امور ورشکستگی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده : - قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/4/24 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وزیر دادگستری - تصویب نامه شماره1703مورخ 1319/2/15راجع به هزینه ورشکستگی مصوب 1319/2/14هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - تصویب نامه شماره 2449مورخ 1319/4/19راجع به تمرکز در آمدهای صندوق «الف» و «ب» در اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1319/4/17 هیأت وزیران - آیین نامه ماده57قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به در آمد صندوق «الف» و «ب» شماره 13049 مورخ 1319/5/16 با اصلاحات بعدی - آیین نامه ماده57 قانون تصفیه امور ورشکستگی شماره 13049مورخ 1319/5/16 با اصلاحات بعدی - از قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (مقررات ورشکستگی و تصفیه امور مؤسسات بیمه)مصوب 1350/3/30 - از قانون پولی و بانکی کشور (مقررات ورشکستگی و تصفیه امور بانک ها)مصوب 1351/4/7

قیمت: 16,000 تومان