آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

کتاب صوتی آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

قیمت: 8,000 تومان

آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب 1384/5/5- آیین نامه بهداشت محیط مصوب 1371/4/24 هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب 1384/5/5- آیین نامه بهداشت محیط مصوب 1371/4/24 هیئت وزیران

قیمت: 4,000 تومان

آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/1/19 شورای ملی ایمنی زیستی

آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/1/19 شورای ملی ایمنی زیستی

قیمت: 3,000 تومان

آیین نامه مرزبانی کشور ایران مصوب 1336/12/23 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

آیین نامه مرزبانی کشور ایران مصوب 1336/12/23 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

قیمت: 5,000 تومان

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

قیمت: 8,000 تومان

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1382/8/9 هجری شمسی برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی

این کنوانسیون شامل سرفصلهای زیر است: - مقدمه - فصل اول- مقررات عمومی - فصل دوم- اقدامات پیشگیرانه - فصل سوم- جرم انگاری و اجراء قانون - فصل چهارم- همکاری های بین المللی - فصل پنجم- استرداد دارایی ها - فصل ششم- کمک فنی و تبادل اطلاعات - فصل هفتم- راهکارهای اجرایی - فصل هشتم- مفاد نهایی

قیمت: 7,000 تومان

آیین دادرسی کار

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/7 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات بعدی - فصل دوازدهم- دادرسی الکترونیکی (این فصل به موجب بخشنامه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آیین دادرسی کار الحاق شد)

قیمت: 7,000 تومان

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

قیمت: 4,000 تومان

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 28-11-1397

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

قیمت: 3,000 تومان

آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹8/12/27

آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹8/12/27

قیمت: 4,000 تومان

آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1391/3/22 رئیس قوه قضائیه - دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1392/2/28 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

قیمت: 3,000 تومان